Територія обслуговування

               Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до території обслуговування, що визначена рішенням виконавчого комітету від 16.02.2022 №95-1 “Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади та ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”.

    Відповідно до Порядку зарахування право на першочергове зарахування до 1-го класу закладу освіти мають:

– діти, що проживають на території обслуговування закладу освіти;

– діти, брати/сестри яких навчаються у закладі освіти;

– діти працівників закладу освіти.

Мікрорайон Луцького ліцею №10

  • Проспект Соборності 1- 29
  • Проспект Молоді (непарна сторона)

Перспективний план набору учнів до

 1 класу

№з/пРік навчанняКількість класівКількість учнів
1.2022-2023 н.р5150
2.2023-2024 н.р.6180
3.2024-2025 н.р.6180
4.2025-2026 н.р.6180
5.2026-2027 н.р.6180

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МОЖЛИВІСТЬ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ВІД БАТЬКІВ:

  • безпосередньо в закладі освіти, дотримуючись усіх карантинних обмежень під час воєнного стану;
  • в онлайн-режимі (на електронну пошту закладу znz_10_lu@ukr.net

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до 1 класу:

               Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком

До заяви додаються:

   1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

    2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. 

    3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності). У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

    Термін прийому оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о – до 01.09.2023 р.

Документи прийматимуться у приймальні директора:

 – з понеділка по четвер з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00)

 – в п’ятницю з 9.00 до 16.00 

Доводимо до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, котрі подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

Батькам майбутніх першокласників

про «Нову українську школу»

       Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та роз- винути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Концепція «Нової української школи»

             Початок навчання у школі – визначний переломний момент у житті кожної дитини. Безпечне й безтурботне життя дошкільника змінюється і наповнюється вимогами, обов’язками і обмеженнями: кожен день треба ходити до школи, систематично і напружено працювати, слідувати нормам і правилам шкільного життя, виконувати рекомендації вчителя. Що будуть вивчати у новій школі? Чи комфортно буде маленькому школяреві? Ці та інші питання непокоять кожного з батьків учнів, які сядуть за шкільні парти в 2023 році та вчитимуться у новій українській школі. Концепція «Нової української школи» передбачає докорінне перезавантаження шкільної освіти, спрямоване на формування успішного, ініціативного, громадсько-активного учня.

Навіщо зміни?

 Сучасні діти потребують іншого ставлення до них з боку дорослих. Наші діти повинні вчитись мислити самостійно, вміти формувати власну думку, яку вчитель має поважати. Школа сприятиме виробленню у дітей чітких життєвих цінностей, що допоможуть розібратися у великій кількості інформації, якою переповнений світ. Головне завдання вчителів початкової школи у тому, щоб «школа стала для дітей школою радості, а для батьків – школою спокою».

Що ж зміниться у шкільному житті?

Основною новацією початкової школи є інтегративний підхід, коли навчальний матеріал буде інтегруватися в змісті споріднених предметів. Завдяки цьому в учня складатиметься цілісна картина навколишнього світу і зменшиться кількість навчальних предметів. Обсяг вивчення окремих освітніх галузей, як от, мовно-літературна чи математична, не зменшиться – просто зміниться спосіб подачі. Повсякденне навчання стане цікавим та успішним. У майбутньому це допоможе сформувати інтерес учнів до математично-природничих дисциплін. Роль учителя зміниться. Крім передачі знань вчитель буде сприяти формуванню позитивної самооцінки, розвивати ключові навички для життя. Зокрема, будуть виховуватися цінності свободи і відповідальності, почуття безпеки, вміння формувати і відстоювати власну точку зору, слухати інших, ділитися, досягати компромісів. Разом з учителем учні братимуть участь в розробленні та дотриманні правил поведінки у класі. У новій українській школі вчителі будуть використовувати діяльністний підхід до організації освітнього процесу: не механічне заучування правил, формул, дат і текстів, а розуміння закономірностей явищ і процесів, вміння використати набуті знання у повсякденному житті, здатність працювати у команді, критично оцінювати інформацію, події, свої вчинки. Нова школа працюватиме на за- садах «педагогіки партнерства». Це спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Школа допомагатиме батькам у кращому розумінні процесів фізичного, ро- зумового та духовного розвитку дитини, виборі найбільш ефективних способів виховання в дитини сильних сторін характеру відповідно до індивідуальних особливостей. Педагог має визначити схильності та здібності дитини до тих чи інших предметів для цілеспрямованого розвитку. Учнів залучатимуть до різного роду ігор, реалізації дослідницьких проектів, групових занять тощо. Навчання має бути цікавим для дітей, щоб в учнів не пропав інтерес до школи. Школа має на меті сформувати особистість, здатну в майбутньому аналізувати та розв’язувати складні завдання. Батьки зможуть співпрацювати з учителем у такий спосіб:

• брати участь у постійному діалозі, у тому числі – у батьківських зборах.

 • організовувати додаткову комунікацію (групи в месенджерах, інформаційні розсилки, “чайні зустрічі”, обміни книжками та іграми).

• допомагати в організації заходів, проведенні класних і позашкільних занять.

Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак, зростає її самоповага. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню ди- тини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому важливо зробити школу і дім одним цілим для дитини. Виховання не буде зведено лише до окремих «занять із моралі».

Виховання сильних рис характеру дитини буде здійснюватися через особистий досвід, на засадах поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Важливо, що у школі буде створюватися атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. Нова школа передбачає зміни у структурі. Загальна тривалість навчання повної загальної середньої освіти збільшилася до 12 років: 4 роки – початкова освіта (1 – 4 класи), 5 років – базова середня освіта (5 – 9 класи) і 3 роки – профільна середня освіта (10-12 класи). Починатимуть вчитися діти, як правило, з шести років. Діти з особливими потребами зможуть вступати до школи у віці фізичної готовності. Навчання буде організовано за єдиним стандартом без запровадження предметів із поглибленим рівнем. Це дозволить уникнути соціального розшарування та відбору дітей у молодшому шкільному віці.

Початкова освіта ділиться на два цикли:

1-2 класи – адаптаційно- ігровий;

3-4 класи – основний цикл, з навчанням по предметах, частину з яких будуть оцінювати.

Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя. Навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами. У другому циклі початкової освіти буде формуватися почуття відповідальності й самостійності. У процесі навчання будуть використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховуючи індивідуальність учня. Частина предметів передбачатиме оцінювання. Оцінка – як рекомендація, а не як покарання. Навчальні досягнення учнів перших класів з усіх навчальних предметів (як і до того) не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

Вчителі визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і присвячують 15–25 хвилин на початку дня, аби створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день у школі. Обов’язковим елементом є фізкультхвилинки, які проводяться через кожні 15 хвилин уроку. Освітнє середовище організоване таким чином, щоб кожна дитина почувала себе у класі затишно і безпечно, а кожен клас відображав ту спільноту дітей, яка там навчається. Водночас, будуть і місця, де дитина зможе побути наодинці. Парти в класі можуть переставлятись в залежності від виду роботи. Навчання буде вдалим, якщо до участі у освітньому процесі активно будете долучатись і ви, батьки, адже ви – перші вчителі й найкращі знавці своєї дитини. Пропонуємо декілька порад батькам першокласників, які допоможуть дитині адаптуватися до нових умов, уникнути складностей у відносинах, дозволять зробити успішними перші кроки учня у шкільному житті:

– підтримуйте першокласника в його бажанні домогтися успіху. В кожній справі обов’язково знайдіть, за що можна його похвалити. Пам’ятайте, що похвала й емоційна підтримка («Молодець! Ти так добре впорався!») здатні помітно підвищити інтелектуальні досягнення людини;

– не лякайте школою. Ні в якому разі не ведіть при дитині розмови, що у нього «закінчилося дитинство», не жалійте його: мовляв, бідненький, починаються трудові будні. Навіть жартома не лякайте школою;

 – вислухавши зауваження вчителя, не поспішайте сварити дитину, постарайтесь, щоб ваша розмова з вчителем проходила без дитини. Візьміть до уваги позиції обох сторін і не поспішайте з висновками. Якщо вас щось турбує в поведінці дитини, його навчальних справах, не соромтеся звертатися за порадою і консультацією до вчителя або психолога;

 – розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Будьте в курсі, взнавайте кожного тижня, що дитина вивчає, які у неї успіхи, над чим ще треба попрацювати. Запасіться терпінням, приємно, якщо є успіхи, якщо немає – це не трагедія;

 – враховуйте, що навіть «зовсім великі» діти дуже люблять казку перед сном, пісеньку, лагідне погладжування. Все це заспокоює їх, допомагає зняти напруження, накопичене за день, спокійно заснути;

 – завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини, коли щось її турбує: головний біль, поганий загальний стан. Найчастіше це показники втоми, перевантаження;

– ключ до серця дитини лежить через гру. Саме в процесі гри ви зможете передати їй необхідні навички, знання, поняття про життєві правила та цінності, навчите краще розуміти один одного. У першокласника повинно залишатися досить часу і для ігрових занять;

– вам буде потрібне терпіння. Ентузіазм перших днів швидко проходить, його місце займає втома. Часті нарікання на дитину чи порівняння з іншими можуть розвинути комплекс неповноцінності. Дитина має відчути, що ви завжди її любите, завжди їй допоможете та підтримаєте;

– зацікавлюйте дитину в навчанні, але у цьому слова «треба вчитися» не помічники, необхідно дати відчути, що дізнаватися щось нове – це захоплююче і корисно;

– постійно цікавтеся шкільним життям дитини, вона повинна знати, що вам не байдуже, що відбувається в школі, в класі, що у неї виходить, а що ні, необхідна ваша підтримка і співпереживання;

 – щиро цікавтеся думкою дитини, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію. І пам’ятайте: те, що здається вам не дуже важливим, для вашого сина чи дочки може виявитися подією, що хвилює весь день;

 – позитивну мотивацію вашій дитині створять ваше спокійне  і радісне ставлення до школи, відсутність завищених вимог до успіхів дитини, позитивні розповіді про школу, відсутність страху дитини перед можливою помилкою, розвинений пізнавальний інтерес до навколишнього світу.

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями.

Місія Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Ключ до успіху – розуміння труднощів дитини і спокійна батьківська впевненість в її можливостях. З такою підтримкою дитина буде відчувати себе в безпеці і легше впорається з будь-якими труднощами.