Документація школи

Замовлення підручників

Наказ про переведення учнів до наступних класів

Наказ про переведення учнів 2019-2020

Ліцензія

булінг

Булінг

Зміни до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу

Куди можна звернутись у випадку насильства та складних життєвих ситуацій

порядок реагування на випадок булінгу

заходи булінг 19-20

Розпорядження про організацію протиепідемічних заходів у разі виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях соціального захисту

Про запобігання поширенню COVID-19

Вибір підручників

ПРОТОКОЛ педради замовлення 3кл

Розподіл 3

ПРОТОКОЛ педради замовлення 7кл

7 клас

Профілактичні заходи на підприємствах та установах для запобігання інфікування

До листа МОЗ

Наказ про карантин

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I–II ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Положення про внутрішню систему зяо

Положення про академічну доброчесність

Структура 2019-2020 н.р.

Структура управління закладом

Інформація про запланований набір учнів

Про режим роботи

Таблиця руху учнів

Документи про освіту

Звіт про діяльність навчального закладу

Замовлення книжок для 2 класу
Розподіл 2

Протокол
ПРотокол № 4

Звіт директора 2018
протокол 2018

Витяг з протоколу 06.06.2018

Засідання педагогічної ради 26 квітня 2018 року
підручники 5 клас
підручники 10 кл
проткол

Форма замовлення 5 класу
Форма замовлення 5 класу (додаток 2)


Наказ про переведення учнів 2018-2019
Наказ про переведення учнів


засідання педагогічної ради від 09.02.2018
засідання педагогічної ради від 09.02.2018

свідоцтво про атестацію

Звіт роботи школи за 2016-2017 н. р.

Стаття 29 Закону України Про повну загальну середню освіту. Самоврядування працівників закладу освіти

1. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором (за наявності) закладу освіти.

2. Загальні збори трудового колективу:

розглядають та схвалюють проект колективного договору;

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

Загальні збори колективу Луцького НВК №10 проводяться щороку в другий четвер вересня.