Комунальний заклад загальної середньої освіти

“Луцький  ліцей № 10 Луцької міської ради»

Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона – відкрита, чесна і націлена на співпрацю. Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання. Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а вчитимуться використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. В  НУШ діти повинні навчатися, граючись. Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно  більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. НУШ складається із двох основних компонентів – засади і підходи до навчання самих вчителів та матеріальне забезпечення класів.           

Головна мета Нової української школи – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.    Нова українська школа – це школа, до якої хочеться ходити учням. Тут враховують думку кожного, вчать критично мислити. вчителі досить відповідально віднеслися до змін і стандарти методик НУШ активно впроваджують із дітьми.

  Особливістю Нової української школи є організація нового освітнього простору. Освітнє середовище НУШ сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в навчальному приміщенні 1-го класу створюють навчальні центри: центр відкриттів, центр новин, центр матеріалів, комунікативний центр, центр тиші, центр вчителя, тематичний центр. Освітнє середовище 1-х класів НВК № 10 виглядає по-різному, оскільки при плануванні освітнього простору вчителі враховували розміри класних кімнат, кількість учнів у класі, наявність технічних пристроїв та необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні потреби учнів.

Освітнє середовище класів:

Кожного дня навчання у 1-х класах розпочинається із ранкової зустрічі, де учні діляться своїми враженнями, настроєм, щоденними новинами.

Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допомогли згуртувати дитячий колектив, сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви, самостійності.

  Зараз в освітньому процесі достатньо практичної діяльності. Це дуже подобається учням, оскільки навчання стало цікавішим і, водночас, результативнішим.

Упродовж тижня учні зосереджені на одній темі, яку вивчають і досліджують на всіх уроках. Під час викладання предмета „Я досліджую світ” ефективною є групова робота та робота в парах, де кожен може розкрити свої індивідуальні здібності. Цікавими є заняття дослідницького характеру, проведені на шкільному подвір’ї або за межами школи. Протягом навчального року у першокласників формувалась здоров’язбережувальна компетентність,  формувалось здорове ставлення до свого здоров’я та навички безпечної поведінки.

  Інтеграція тем тижня передбачає і набуття предметних компетентностей, зокрема опанування граматичних та обчислювальних умінь. Учні читають і розпізнають  вивчені букви, уміють підбирати звукові схеми до слів (малюнків), будувати речення, розуміють текст, прочитаний учителем. Усі учні передруковують окремі слова, більшість із них добре орієнтується на сторінці зошита, правильно пише букви, вміє додавати та порівнювати в межах десяти, записує під диктовку числа.

           Значне місце надавалося і виховним заходам.

 Керуючись методичними  рекомендаціями МОН України щодо організації освітнього процесу та оцінювання учнів 1 класу в НУШ, класоводи вважають, що учні успішно пройшли адаптаційний період у школі, вони стали більш самостійними, впевненими в собі, приходять до школи з позитивним настроєм та великим бажанням до пізнання нового.