АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників згідно з новим Положенням

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

             Атестація педагогічних працівників — одне з найважливіших і найскладніших управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови введення її в систему управлінської діяльності й такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підви­щення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

                  Атестація є суттєвим моментом у діяльності як керівника закладу освіти, усього педагогіч­ного колективу, так і кожного педагогічного працівника, що прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як скла­дову педагогічної та управлінської діяльності закладу освіти, що здійснюється протягом усього навчального року.

                Практичне проведення атестації педагогічних працівників в освітньому закладі ставить перед директором безліч питань, більшість із яких урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135

              Завчасне ознайомлення, нагадування членам педагогічного колективу основних атестаційних умов і вимог сприяє узгодженню громадської думки, запобіганню майбутнім зіткненням і кон­фліктам. Досвідчені керівники освітніх закладів, крім того, у формі бесід, запитань, обговорень на педагогічній раді, засіданнях методичних об’єднань проводять перевірку самих себе: чи всі члени новоствореної комісії, педагоги, що потенційно атестуватимуться, інші члени колек­тиву, які формують громадську думку, належним чином знають і тлумачать вимоги нормативних документів з атестації?

             Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою, визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

                                                  Атестація крок за кроком

КУТОЧОК З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

· Типове положення про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135.

· Наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у поточному навчальному році».

· План роботи атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Графік засідань атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Наказ про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

· Список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

· Перспективний план атестації педагогічних працівників (на 5 років)

· Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (на 5 років)

· Графік проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів педагогічних працівників, які атестуються